30-03-2017 | Admin

Khóa tu Ngày An Lạc bát Quan Trai - lần thứ 4 Tại Long Hoa Thiền Tự thôn Thủ Pháp - Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên.