13-07-2018 | Admin

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt thiện lành trong thời gian nghỉ hè cho Thanh thiếu niên Phật tử, Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT. Hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng sống cho các em qua các câu chuyện Phật pháp, tu dưỡng đạo đức hiếu kính lễ phép thực hiện cuộc sống cao thượng, tinh thần trách nhiệm tập thể.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN

LONG HOA THIỀN TỰ

THÔNG BÁO

HỘI TRẠI HIẾU HẠNH   

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!


Nhằm tạo môi trường sinh hoạt thiện lành trong thời gian nghỉ hè cho Thanh thiếu niên Phật tử, Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT.  Hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng sống cho các em qua các câu chuyện Phật pháp, tu dưỡng đạo đức hiếu kính lễ phép thực hiện cuộc sống cao thượng, tinh thần trách nhiệm tập thể.

            Được sự đồng ý và bảo trợ của chư tôn đức Tăng Ni. Long Hoa Thiền Tự tổ chức Hội trại Hiếu Hạnh.


Thời gian: 3 ngày 2 đêm. Từ ngày 26 – 28/7/2018 (14 – 16/06/Mậu Tuất).

Địa điểm : Long Hoa Thiền Tự, Thủ Pháp - Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên.


Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết 19h00 ngày 20/07/2018.

Thủ tục đăng ký:

Liên hệ  Htr. Đức Hỷ Nguyễn Quốc Dân - 0971473796.

Bác Pháp Hòa - 0974857887

Nộp đơn xin tham dự hội trại tại Long Hoa Thiền Tự, thôn Thủ Pháp, xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên.


Yêu cầu:

+ Ăn mặc kín đáo, quần áo dễ cử động để có thể tham gia các hoạt động ( mang áo tràng lam nếu có ).

+ Tập trung về chùa lúc 6h – 7h ngày 26/7/2018. Sau thời gian quy định BTC sẽ không nhận trại sinh.

+ Không mang vật dụng có giá trị khi tham dự Hội trại. Nếu mất BTC sẽ không chịu trách nhiệm.

+ Không sử dụng điện thoại khi tham gia Hội trại ( nếu có việc cần vui lòng liên hệ với BTC )

+  Phải tham dự đầy đủ 3 ngày Hội trại. Trường hợp về sớm phải có sự đồng ý và bảo lãnh của gia đình.


BAN TỔ CHỨC