06-03-2017 | Admin

Thực hiện chương trình sinh hoạt tu học cho huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT và gặp gỡ giao lưu đầu năm.


Thực hiện chương trình sinh hoạt tu học cho huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT và gặp gỡ giao lưu đầu năm.


BHT GĐPT thông báo quý anh chị huynh Trưởng Đoàn sinh GĐPT tham dự sinh hoạt tu học và gặp mặt đầu năm.


Thời gian: 7h30’ chủ nhật, ngày 12/03/2017 nhằm ngày 15/02/Đinh Dậu.

Địa điểm: Thiên Minh Thiền Tự, Đào Xá – Đào Dương – Ân Thi – Hưng Yên.


Đề nghị quý anh chị có mặt đông đủ và đúng giờ, để buổi tu học được thành công chất lượng.

Hưng Yên, 05/03/2017


BHT