11-03-2017 | Admin

Lễ hội truyền thống Tổ Đình Đống Cao (Chùa Sếu) Thông Khuê Liễu, Tân Hưng - Tp Hải Dương - Hải Dương.THIỆP THỈNH

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tổ Đình Đống Cao (chùa Sếu) do Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập; được phát triển rực rỡ vào thời Hậu Lê dưới sự trụ trì và hành đạo của Thiền Sư Như Cảm đã trở thành một chốn Tổ lớn của Phật giáo tỉnh Đông. Tại đây còn lưu giữ nhiều cổ vật từ thời Trần và thời Hậu Lê.

Đặc biệt năm 2016, bát hương Gốm Chu Đậu chùa Đống Cao do nghệ nhân Đặng Huyền Thông chế tác năm 1583 đã được Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam xác nhận là cổ vật đạt giá trị độc bản tại Việt Nam.

            Theo thông lệ hàng năm, Chư Tăng Tổ Đình long trọng tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân năm 2017, kỷ niệm 282 năm ngày Thánh Tổ Thiền Sư Như Cảm – Bậc cao Tăng thời Hậu Lê nhập Niết Bàn và đón nhận xác nhận kỷ lục cổ vật.

               Thời gian: vào hồi 7h30 ngày 16/02/Đinh Dậu (nhằm ngày 13/03/2017).

           Địa điểm: Tổ Đình Đống Cao, thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức, trân trọng kính mời Quý vị cùng Quý nam nữ Phật tử hoan hỷ quang lâm về tham dự để chương trình được thành tựu viên mãn.


TỔ ĐÌNH ĐỐNG CAO

TRỤ TRÌ


(Đã ký)


Thượng tọa THÍCH THANH VÂN