• THÔNG BÁO  HỘI TRẠI HIẾU HẠNH

    THÔNG BÁO HỘI TRẠI HIẾU HẠNH

    Nhằm tạo môi trường sinh hoạt thiện lành trong thời gian nghỉ hè cho Thanh thiếu niên Phật tử, Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT. Hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng sống cho các em qua các câu...