05-03-2017 | Admin


Sắc Hoa


Hoa hồng hoa huệ hoa lan

Hoa đào hoa bưởi mộc lan thì là

Thiên hài mống cọp bổng hoa

Cúc nhám xác pháo bạch trà thủy tiên

Mộc hương cẩm tú đồng tiền

Ngọc lan đại đóa cửa thiền diển phô

Hải đường tram ổi tía tô

Đua nhau khoe sắc điểm tô cho đời

21/02/2017