10-12-2018 | Admin

Ngôi Chùa hiện nay xây theo lối đương đại nhưng vẫn toát lên nét cổ kính thiền môn, xung quanh vách Chùa được gắn một vạn tượng Phật bằng gốm “Kim Lan-Bát Tràng” theo lối nền gấm chữ vạn. 
Đây là những nét rất riêng, rất đặc thù và ẩn chứa nhiều huyền bí của Long Hoa Thiền Tự.LONG HOA THIỀN TỰ


Long Hoa Thiền Tự thuộc làng Thủ Pháp, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngôi chùa Thủ Pháp không biết có tự bao giờ... theo văn bia ghi công đức còn lưu giữ thì ngôi Chùa được sửa chữa vào năm Vĩnh Thịnh thứ 13 tức năm 1717 đời vua Lê Dụ Tông. Chùa nằm trên gò đất cao tách biệt với khu dân cư, nhà thờ Tổ nằm ở giữa làng, trải qua thời gian nhiều biến đổi nên không còn nữa.


Trong khuôn viên Chùa có ngôi Tháp thờ hai vị Tỳ kheo Ni: Thích Đàm Nhân và Thích Đàm Cường.
Bên phải trước Chùa ở trong nhìn ra có giếng nước rất đặc biệt; tương truyền giếng nước ví như “Mắt Rồng”, Chùa khơi giếng thì làng bên cháy nhà... dân làng không yên, nên phải sắm lễ đến Chùa lễ tạ thì mới yên.

Năm 2010 chư Tăng cùng Phật tử đặt đá khởi công trùng kiến ngôi Tam Bảo trong quá trình kiến thiết đã đào lên một số gạch ngói có hình hoa văn thời Lý - Trần; như vậy,  Chùa có khả năng được xây dựng từ thời Lý hoặc thời Trần.
Ngôi Chùa hiện nay xây theo lối đương đại nhưng vẫn toát lên nét cổ kính thiền môn, xung quanh vách Chùa được gắn một vạn tượng Phật bằng gốm “Kim Lan-Bát Tràng” theo lối nền gấm chữ vạn. 
Đây là những nét rất riêng, rất đặc thù và ẩn chứa nhiều huyền bí của Long Hoa Thiền Tự.


Long Hoa khởi sắc mấy xuân sang

Kiến thiết mươi năm mới gọn gàng

Tam Bảo xa xưa đà khắc dấu

Già lam hiện tại đã lên trang
 Việt Nam

Phật giáo lưu khuôn ngọc
Thế Giới

Thiền tông giữ thước vàng

Thủ Pháp chùa làng bao thế hệ

Chuông chiều điểm nhịp mãi ngân vang.


Cẩn bút:
Tỳ Kheo Thích Minh Thiện