04-03-2017 | Admin

Trong niềm vui đó, chiều ngày 31/05/2015 nhằm ngày 14/04/Ất Mùi - Long Hoa Thiền Tự (thôn Thủ Pháp, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trang trọng tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho các cháu môn sinh Võ Đường Long Hoa của Chùa.


Hòa trong không khí hân hoan kính mừng đại lễ Phật đản của những người con Phật trên khắp hành tinh chào mừng kỷ niệm 2639 năm ngày đức Phật đản sinh.
Võ Đường Long Hoa là một trong những phương tiện mời rủ các cháu trong địa phương tiếp cận gần  hơn với Phật Pháp chùa chiền, tạo duyện lành hướng dẫn các cháu tu dưỡng đạo đức, luyện tập sức khỏe để hoàn thiện một ý thức hệ. Ban quản lý võ đường lập ra phương pháp quản lý giáo dục các em một cách gần gũi thực tế, học đi liền với việc thực hành thực tế trên lớp ở nhà. Sau 3 năm đi vào hoạt động giáo dục huấn luyện lớp trẻ đã đạt được nhiều thành quả  ý nghĩa có tầm ảnh hướng lớn sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Nhân dịp đại lễ Phật Đản, quốc tế thiếu nhi Long Hoa Thiền Tự trang trọng tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho các cháu  môn sinh Võ Đường Long Hoa. Lễ quy y đợt này là lần thứ 2 chùa tổ chức cho các cháu võ sinh. Đúng 16h30 chiều, trong chánh điện trang nghiêm dưới sự chứng minh của Đại Đức trụ trì chính thức cử hành lễ quy y tam bảo. Buổi lễ hết sức trang nhiêm thành kính, dưới sự tha thiết chí thành của các cháu.

Chia sẻ với quý Phật tử, Đại Đức đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thọ trì Tam quy - Ngũ giới. Muốn trở thành người phật tử chính thức của Phật giáo, chúng ta phải tiếp thọ lễ Quy Y Tam Bảo. Quy là trở về, Y là nương tựa. Tam Bảo là ba ngôi quý giá: Phật, Pháp và Tăng. Quy y tam bảo là trở về nương tựa Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đức Phật là một người như mọi người, là chúng sinh như mọi chúng sinh,nhưng là một con người phi thường. Từ vô lượng kiếp xưa Ngài đã tu tập hoàn thiện chính mình rất là tuyệt hảo, Ngài đã tích lũy vô lượng công đức, rèn luyện vô biên giới hạnh, làm lợi ích vô biên khắp chúng sinh. Khi công thành quả mãn đến kiếp cuối cùng Ngài hiện thân ở đất nước Ấn Độ và tu hành thành quả vị Phật.Ở quả vị Phật này Ngài đạt được sự giác ngộ tận cùng tuyệt đối, đạt được sự vô ngã hoàn toàn, lòng từ bi phủ trùm, Ngài thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh. Ngài thấu rõ bản thể của vũ trụ pháp giới, từ đó không chuyện gì mà Ngài không biết. Ngài thấu suốt lại vô lượng kiếp của chính mình, thấy rõ đường đi luân hồi Nhân Quả của chúng sinh. Ngài vĩnh viễn không còn si mê đọa lạc, biết rõ bản chất của cuộc đời là ràng buộc, khổ đau. Từ sự giác ngộ này Ngài trở thành đồng nhất với vũ trụ pháp giới, chúng ta gọi là đạt được sự giải thoát hoàn toàn viên mãn đến tuyệt đối. Nay chúng ta hiểu được Đức Phật, tin được Đức Phật và đến quỳ dưới chân Ngài để từ đây là đệ tử của Ngài. Pháp là lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta Quy Y Pháp nghĩa là từ đây chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta học hỏi những lời dạy của Ngài để lại trong kinh điển, sách sử. Tuy nhiên ý nghĩa về Pháp rất rộng, Pháp còn có nghĩa là chân lý, là lẽ phải. Tăng là những người xuất gia từ bỏ gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành lời dạy của Đức Phật. Ở đây chúng ta chỉ nói những vị chân tu. Khi chúng ta Quy Y Tăng, chúng ta nương tựa với Mười Phương Tăng không riêng vị Thầy Bổn Sư của mình. Đó là ý nghĩa Quy Y Tam Bảo, Phật – Pháp – Tăng.

Cuối buổi lễ, Phật tử được cấp chứng điệp Quy Y. Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức  và quý Phật tử.Xin trân trọng gửi tới Quý đọc giả những hình ảnh của buổi lễ:BTT