04-03-2017 | Admin

Lễ khánh thành Lầu Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Long Vân (chùa 14) thôn 14 - Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên.