07-03-2017 | Admin

Hôm nay, ngày 02/09/2015 nhằm ngày 20/07/Ất Mùi Long Hoa Thiền Tự trang trọng tổ chức Đại lễ an vị Tôn tượng và Vu Lan Báo Hiếu dưới sự chứng minh của chư Tôn đức và đông đảo nhân dân Phật tử.


Hôm nay, ngày 02/09/2015 nhằm ngày 20/07/Ất Mùi Long Hoa Thiền Tự trang trọng tổ chức Đại lễ an vị Tôn tượng và Vu Lan Báo Hiếu dưới sự chứng minh của chư Tôn đức và đông đảo nhân dân Phật tử.

Hình ảnh buổi lễ:

BTT