14-04-2021 | Admin


Nhân dịp kỷ niệm ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia 08/02/AL và ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Căn cứ tình hình dịch bệnh tạm thời được kiểm soát ở địa phương.

Thể theo nguyện vọng của các Phật tử mong muốn được về Long Hoa Thiền tự để tu tập tĩnh lặng, giúp tâm trí bớt căng thẳng, âu lo. Ngày 28/03/2021 (16/02/AL), Long Hoa Thiền tự tổ chức khoá tu “Tri Vọng – Thực tại hiện tiền”.


Khóa tu cũng là cơ hội để Thiền sinh hiểu thêm giáo lý nhà Phật. Thông qua những chủ đề thuyết giảng và những trải nghiệm thực tế, Thiền sinh dần hiểu được bản thân, nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Từ đó, biết xây dựng cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, dựa trên nền tảng của tinh thần phụng sự cho gia đình, cộng đồng và xã hội.


Hình ảnh ghi nhận:BBT