07-03-2017 | Admin

Bản tin ngày An Viên 25/02/2017 hạnh nguời công quả
Cụ Tần


Cụ Tần tuổi đã bẩy mươi

Vừa siêng chăm chỉ là người nghĩa nhân

Sớm hôm cơm nước tảo tần

Cơm ngon canh ngọt chẳng ngần ngại chi

Trên nhà dưới bếp việc gì

Bàn tay của Cụ ấy thì lo toan

Cụ đâu dám bỏ dở dang

Lo cho Tam Bảo trang hoàng uy nghiêm

Học hành kinh sử giáo nghiêm

Những việc chùa chiền Thầy dậy đều nghe

Đôi lời chúc Cụ Tần nè

Gắng siêng niệm Phật trở về bản tâm

Lòng thành thắp nén tâm hương

Nguyện cầu chư Phật chỉ đường Cụ đi

Cụ cứ đi chớ ngại ngần

Tây phương cực lạc rất gần chẳng xa.BBT