05-03-2017 | Admin


Điển Tích Long Hoa


Giếng cổ Long Hoa điển tích xưa

Mắt rồng soi sang nắng cùng mưa

Dân làng kể lại nhiều huyền bí

Khơi giếng cháy nhà mầu nhiệm chư

Phong thủy giao thoa quy phụng hiện

Địa linh ẩn tích long ly ưa

Chùa làng Thủ Pháp qua năm tháng

Sừng sững linh thiêng đẹp tích xưa.

16/02/2017