04-03-2017 | Admin

Câu chuyện đầu năm tâm sự cùng ĐĐ. Thích Minh Thiện - Ủy viên BHP tỉnh Hưng Yên về việc dâng sao giải hạn.