07-09-2017 | Admin


Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Quang Đạo đã thuận thế vô thường, thu thần nhiên tịch vào lúc 16h15 phút, ngày 06/09/2017 (nhằm ngày 16/07/ Đinh dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.CÁO PHÓ

Ban thường trực Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Môn Đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin.


Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo nhiên tịch

HÒA THƯỢNG THÍCH QUANG ĐẠO (1938-2017)

-Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
- Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;
- Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

- Viện chủ chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Quang Đạo đã thuận thế vô thường, thu thần nhiên tịch vào lúc 16h15 phút, ngày 06/09/2017 (nhằm ngày 16/07/ Đinh dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trụ thế: 77 năm - Hạ lạp: 52 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 07/09/2017 (nhằm ngày 17/07/ Đinh dậu)
- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Phước Viên.
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 00, ngày 07/09/2017 (nhằm ngày 17/07/ Đinh dậu)
- Lễ truy niệm vào lúc 07 giờ 00, ngày 12/09/2017 (nhằm ngày 22/07/ Đinh dậu); 08 giờ 00 phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo nhiên tịch