Tác Vụ
  • Lễ chúc Tết Hoà thượng Ân Sư 2017 Lễ chúc Tết Hoà thượng Ân Sư 2017

    Sáng ngày mùng 1 tết Đinh Dậu (nhằm ngày 28/01/2017), Chư tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm tổ chức lễ chúc thọ Hòa thượng Ân...